29.05.2024

 

Powiadomienie 

Świadczenie usług doradztwa i obsługi zamówień publicznych na rzecz Śląskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

 

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [.pdf]

 

 


21.05.2024

Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na:

 

Świadczenie usług doradztwa i obsługi zamówień publicznych na rzecz Śląskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

 

Zaproszenie do składania ofert [.pdf]


Załącznik 1 - formularz ofertowy [.docx]

Załącznik 2 - wzór umowy [.pdf]

Załącznik 3 - opis przedmiotu zamówienia [.pdf]

Załącznik 4 - wykaz osób [.docx]

Załącznik 5 - wykaz usług [.docx]

Załącznik 6 - oświadczenie

 

 
27.12.2023

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: ZO/24/2023

Powiadomienie - dokument [.pdf]

 


 

 

 07.12.2023

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: ZO/23/2023

Powiadomienie - dokument [.pdf]

  


  

05.12.2023

Modyfikacja Załącznika do zapytania ofertowego.
Dostawę oprogramowania do udzielania i obsługi pożyczek oraz udzielenie wsparcia technicznego na rzecz Śląskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.

Zapytanie Ofertowe [modyfikacja] [.pdf]

Załącznik 1 - formularz oferty [modyfikacja] [.docx]

 

 

 04.12.2023

Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na:

Dostawę oprogramowania do udzielania i obsługi pożyczek oraz udzielenie wsparcia technicznego na rzecz Śląskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.

Zapytanie Ofertowe [.pdf]

Załącznik 1 - formularz oferty [.docx]

Załącznik 2 - opis [.pdf]

Załącznik 3 - wykaz usług [.docx]

Załącznik 4 - oświadczenie [.docx]

 


 

28.11.2023

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na:

Usługę przeprowadzenia szkolenia dla Śląskiego Fundusz Rozwoju Sp. z .o.o.
z siedzibą w Katowicach (kod pocztowy 40-599) przy ul. Żeliwnej 38

Zapytanie Ofertowe [.pdf]

Załącznik 1 - do zapytania ofertowego [.docx]

Załącznik 2 - wzór umowy [.pdf]

Załącznik 3 - oświadczenie [.docx]

Załącznik 4 - wykaz osób [.docx]

 


 

18.10.2023

„W związku z decyzją Marszałka Województwa Śląskiego o wskazaniu nowego lidera projektów Śląska Sieć Innowacji i Śląska Sieć Rozwoju Przedsiębiorczości, Śląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.  nie przyjmuje Państwa oferty  oraz unieważnia Konkurs na wybór partnerów do realizacji tych projektów ogłoszony w dniu  01.08.2023 r.”

 


 

10.08.2023

Zamawiający informuje, iż w dniu 10.08.2023r. na platformie zakupowej
Zamawiającego zostało opublikowane postępowanie w trybie podstawowym
bez możliwości negocjacji na: Usługi pośrednictwa finansowego polegającej na
udzielaniu wsparcia w postaci produktu finansowego „Reporęczenie”

Pełna dokumentacja postępowania znajduje się pod adresem:

https://sfr-slaskie.logintrade.net/zapytania_email,137344,490584247749e990aa5ae2543215f944.html

  

 


 

03.07.2023

Przetarg nieograniczony na "Świadczenie usługi pośrednictwa finansowego polegającej na udzielaniu wsparcia w postaci produktu finansowego „Pożyczka Innowacyjna – 3 zadania"

Zamawiający informuje, iż w dniu 03.07.2023r. na platformie zakupowej  Zamawiającego zostało opublikowane postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi pośrednictwa finansowego polegającej  na udzielaniu wsparcia w postaci produktu finansowego „Pożyczka Innowacyjna – 

3 zadania Pełna dokumentacja postępowania znajduje się pod adresem: 

https://sfr-slaskie.logintrade.net/zapytania_email,133516,13554372e84991a63871e8b520b1fb21.html


 

31.05.2023

Informacja o wynikach zapytania ofertowego

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na:

Usługi doradztwa i obsługi zamówień publicznych dla Śląskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.

Dokument – Informacja o wynikach zapytania ofertowego [.pdf]

 


  

19.05.2023

 

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług doradztwa i obsługi zamówień publicznych świadczone dla Śląskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach,
40-599 ul. Żeliwna 38

Oferty należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 29.05.2023 do godz. 09:00

Załącznik - Zapytanie Ofertowe [.pdf]

 


 

 

09.03.2023

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego.

Zamawiający informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego z dnia 27.02.2023 r.

Znak sprawy ZO/4/2023 którego przedmiotem było Świadczenie usług telefonii wraz z przeniesieniem 3 numerów komórkowych obecnie używanych przez Zamawiającego na okres 24 miesięcy. 

Załącznik - Unieważnienie postępowania [.pdf]

 


 

27.02.2023

Zaproszenia do składania ofert na Świadczenie usług telefonii wraz z przeniesieniem 3 numerów komórkowych obecnie używanych przez Zamawiającego na okres 24 miesięcy na potrzeby Śląskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. 

Termin składania ofert: Oferty należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 08.03.2023r. do godz. 12:00.
Wiadomość powinna być opisana: „Oferta do Zaproszenia do składania ofert – Świadczenie usług telefonii wraz z przeniesieniem 3 numerów komórkowych obecnie używanych przez Zamawiającego na okres 24 miesięcy na potrzeby Śląskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.” 

Załącznik - Zaproszenie do składania ofert [.pdf]

 


 

29.12.2022

Badanie sprawozdania finansowego za rok 2022

Termin składania ofert: Oferty należy przesłać na adres e-mail: a.strzyzewski[at]sfr-slaskie.pl do dnia 05.01.2023r. do godz. 15:00. 
Wiadomość powinna być opisana: „Oferta do Zapytania ofertowego – Badanie sprawozdania finansowego za rok 2022”

Zapytanie Ofertowe

Załącznik 1 - Formularz oferty [.doc]

Załącznik 2 - Karta informacyjna [.doc]

Załącznik 3 - Oświadczenie [.doc]

Załącznik 4 - Oświadczenie [.doc]

Załącznik 5 - Harmonogram badania [.xls]

 

 


 

21.12.2022

Badanie sprawozdania finansowego za rok 2022

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na badanie sprawozdania finansowego za rok 2022 zapraszamy do składania ofert. 

Zapytanie Ofertowe 

Załącznik 1 - Formularz oferty [.doc]

Załącznik 2 - Karta informacyjna [.doc]

Załącznik 3 - Wzór umowy [.doc]

Załącznik 4 - Oświadczenie [.doc]

Załącznik 5 - Harmonogram badania [.xls]

  
21.11.2022

W dniu 21.11.2022 opublikowano postępowanie prowadzone w trybie Przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn.zm.) na Usługi pośrednictwa finansowego polegającej na udzielaniu wsparcia w postaci produktu finansowego „Reporęczenie".

Link do dokumentacji postępowania [ LINK ]

 


 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

 [ Pobierz ] Nabycie (zakup) licencji EFP - Zaproszenie do składania ofert

Zważywszy, że:

 (A) Śląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (dalej „ŚFR”) był organizatorem

„Europejskiego Forum Przyszłości”, które odbyło się w dniach 6–8 października 2021 r. na

Stadionie Śląskim w Chorzowie (dalej „EFP”);

 (B) EFP było międzynarodowym kongresem gospodarczym, służącym promocji Województwa

Śląskiego oraz podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na Śląsku. Gospodarzem EFP było Województwo. EFP objęte było honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów, a także Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Związku Województw RP – Polskie Regiony. W EFP wzięło udział blisko 8 tysięcy uczestników z Polski i zagranicy;

(C) ŚFR jest właścicielem i wyłączonym dysponentem wartości niematerialnych i prawnych związanych z organizacją EPF, w tym:

1) całości autorskich praw majątkowych obejmujących m.in.:

i. prawo do nazwy „Europejskie Forum Przyszłości”,

ii. znaki graficzne obejmujące całość identyfikacji wizualnej, w tym logo EFP w różnych wariantach graficznych,

iii. materiały reklamowe w postaci koncepcyjnych projektów graficznych, jak i nagrania audiowizualne, nagrania audio, animacje, zdjęcia i inne materiały graficzne wytworzone na potrzeby EFP (na każdym z etapów realizacji kongresu);

iv. agendę EFP, wszelkie regulaminy wydarzenia oraz wydarzeń towarzyszących i innych pokrewnych regulaminów i instrukcji, które zostały opracowane w związku z organizacją EFP;

 

2) domeny internetowej https://efp-silesia.pl wraz z serwerem, na którym jest umieszona wraz z całością zasobu informatycznego stworzonego na podstawie projektu graficznego oraz konfiguracją systemu Wordpress, wraz z całością zawartości;

3) platformy internetowej do rejestracji startupów, dostępnej obecnie pod adresem efpsilesia.com znajdującej się na serwerze ŚFR;

4) prawa do bycia wyłącznym użytkowaniem kont w mediach społecznościowych na platformach: Facebook, LinkedIn, YouTube i Twitter, a w konsekwencji dysponentem opublikowanych na tych platformach treści, w tym materiałów graficznych i audiowizualnych;

5) know-how związanego z organizacją wydarzenia, zwanych dalej „Prawami do EPF”; ŚFR zamierza udzielić rocznej, wyłącznej i nieograniczonej co do zakresu i miejsca licencji na korzystanie z Praw do EFP.

W związku z powyższym ŚFR zaprasza podmioty zainteresowane organizacją II edycji EFP na zasadzie licencji do złożenia oferty cenowej.

 

Oferta powinna zawierać:

1) oferowaną cenę brutto za nabycie rocznej, wyłącznej i nieograniczonej co do zakresu i miejsca licencji na korzystanie z Praw do EFP;

2) opis doświadczenia oferenta w organizacji międzynarodowych kongresów gospodarczych w okresie ostatnich 5 lat,

3) wydruk z KRS wykonawcy. Ofertę należy składać w terminie do dnia 21 października 2022 r. (włącznie), w formie elektronicznej podpisanej cyfrowo, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Spółka ŚFR zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wyboru żadnej oferty.