09.02.2023 ]

 

W dniiu 09.02.2023 wszczęto postępowanie na Usługi ubezpieczenia odpowiedzialności

Członków Władz D&O dla Śląskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.

Minimalna suma gwarancyjna 20.000.000 PLN. 

Strona z dokumentacją postępowania znajduje się [ TUTAJ ]Zamawiający informuje, iż w dniu 01.09.2021r. na platformie zakupowej Zamawiającego zostało opublikowane postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na Organizację wydarzenia „Europejskie Forum Przyszłości”, które odbędzie się w dniach 6-8 października 2021 r. na Stadionie Śląskim w Chorzowie - 2 zadania

Pełna dokumentacja postępowania znajduje się pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/500693

Postępowanie w trybie podstawowym na usługę pn. Przygotowanie i przeprowadzenie międzynarodowego konkursu dla startupów z branż technologicznych, nr postępowania 1/TP-2021. Termin składania ofert do dnia 21.05.2021r. do godziny 10:00.

Identyfikator postępowania MiniPortal 960f7a5c-fb36-45d3-a4a1-c402ebc6e5c5

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym nr: 2/TP-2021 Usługa przygotowania i przeprowadzenia międzynarodowego konkursu dla startupów z branż technologicznych.
Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl

Id postępowania na platformie: ID 462861.

Termin składania ofert do dnia 02.06.2021r. do godz. 14.00.