Zarząd Spółki:
Monika Pluta - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

Piotr Grzybowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Michał Bieda – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Artur Siwek – Sekretarz Rady Nadzorczej

Andrzej Dzioba – Członek Rady Nadzorczej    

                                                            

Udziałowiec:
Województwo Śląskie