Zarząd Spółki:
Monika Pluta - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

Michał Bieda – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Andrzej Dzioba – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

Artur Siwek – Sekretarz Rady Nadzorczej

                                                            

Udziałowiec:
Województwo Śląskie