Dostęp do pozostałych informacji publicznych:

Informacje publiczne nie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej,
a także nieudostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować na adres:

Śląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.
ul. Żeliwna 38,
40-599 Katowice

lub bezpośrednio w biurze.